زاهدی: موضوع اتباع بیگانه در کرمان تبدیل به یک معضل بزرگ امنیتی شده است

۳ سال پیش
زاهدی: موضوع اتباع بیگانه در کرمان تبدیل به یک معضل بزرگ امنیتی شده است

نماینده مردم کرمان و راهور در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر کشور تاکید کرد: چند سال است در خصوص ساماندهی اتباع بیگانه صحبت کردم، در کرمان این موضوع تبدیل به یک معضل بزرگ اجتماعی، اقتصادی و امنیتی شده است.

منبع: ایسنا