آخرین ساعات ثبت اعتراض کاندیداهای اتاق بازرگانی

۳ سال پیش
آخرین ساعات ثبت اعتراض کاندیداهای اتاق بازرگانی

رییس هیات نظارت بر انتخابات اتاق تهران گفت: تا انتخابات اتاق بازرگانی ۳۴روز دیگر باقی مانده و کاندیداهای اتاق تهران نیز تنها تا پایان ساعت کاری امروز مهلت دارند که اعتراض خود را به ثبت برسانند.

منبع: اقتصاد آنلاین