نماینده اراک: تامین ارزاق مردم برای شب عید در اولویت باشد

۳ سال پیش
نماینده اراک: تامین ارزاق مردم برای شب عید در اولویت باشد

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که باید در تامین ارزاق مردم شأن آنها مورد توجه قرار گیرد، گفت: تامین ارزاق مردم برای شب عید در اولویت باشد.

منبع: ایسنا