برنامه جدید دولت برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی

۳ سال پیش
برنامه جدید دولت برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از برنامه جدید دولت برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در سال ۹۸ خبر داد.

منبع: اقتصاد آنلاین