احتمال برکناری یکی‌ از وزرا

۳ سال پیش
احتمال برکناری یکی‌ از وزرا

عضو هیئت رئیسه مجلس از تغییر احتمالی در یکی از وزارتخانه‌های دولت خبر داد.

منبع: اقتصاد آنلاین