یک عضو فتح از توافق بر سر تعیین "محمد آشتیه" به عنوان نخست‌وزیر فلسطین خبر داد

۳ سال پیش
یک عضو فتح از توافق بر سر تعیین

منبعی در جنبش فتح اعلام کرد که کمیته مرکزی این جنبش با تعیین محمد آشتیه به عنوان نخست‌وزیر فلسطین موافقت کرده است.

منبع: ایسنا