شهریاری: دولت نسبت به توانمندسازی افراد کم‌درآمد برای خرید مسکن اقدام کند

۳ سال پیش
شهریاری: دولت نسبت به توانمندسازی افراد کم‌درآمد برای خرید مسکن اقدام کند

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت مدیریت بازار مسکن حمایتی و اجتماعی از سوی دولت گفت: دولت باید از طریق پرداخت وام با نرخ سود پایین و دوره بازپرداخت طولانی نسبت به توانمندسازی افراد کم درآمد برای خرید مسکن اقدام کند.

منبع: ایسنا