نمازی: فقط دو یا سه حزب در کشور 5 هزار عضو دارند

۳ سال پیش
نمازی: فقط دو یا سه حزب در کشور 5 هزار عضو دارند

یک فعال سیاسی با اشاره به اینکه فقط دو یا سه حزب در کشور پنج هزار عضو دارند، گفت: می‌توان این راهکار را برای احزابی که تعداد اعضای آنها به پنج هزار نفر نمی‌رسد در نظر گرفت که لیست انتخاباتی آنها مثلاً با امضای بیست هزار نفری مردم تهیه شود.

منبع: ایسنا