بحث FATF تخصصی است و ربطی به برجام ندارد/ اتفاقا مخالفت با برجام کالاها را گران کرد

۳ سال پیش
بحث FATF تخصصی است و ربطی به برجام ندارد/ اتفاقا مخالفت با برجام کالاها را گران کرد

اخیرا برخی تریبون‌داران و خطبا از مبارزه با گرانی‌ها سخن می‌گویند که به خودی خود امر مبارکی است اما حالا چرا؟ چرا یکباره سفره مردم دغدغه شده و در زمان دولت سابق مردم را به تحمل سختی‌ها ترغیب می‌کردند؟ برخی آقایان گرانی مرغ و گوشت را به برجام پیوند می‌زنند و هشدار می‌دهند که این FATF و آن CFT اگر تصویب شوند، قیمت‌ها چنین و چنان خواهد شد و دولت و مجلس را زنهار می‌دهند که مبادا در دام FATF خواهان بیفتند.

منبع: اقتصاد آنلاین