قدرت آتش توپخانه ی ارتش در رزمایش اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش

۳ سال پیش
قدرت آتش توپخانه ی ارتش در رزمایش اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش

منبع: آپارات