فتح: دولت آتی فلسطین بدون حماس تشکیل می‌شود

۳ سال پیش
فتح: دولت آتی فلسطین بدون حماس تشکیل می‌شود

عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش و کمیته مرکزی جنبش فتح گفت که جنبش حماس در دولت آتی فلسطین شرکت نخواهد داشت.

منبع: ایسنا