مجمع تشخیص مصلحت آخرین سنگر نظام و منافع ملی است

۳ سال پیش
مجمع تشخیص مصلحت آخرین سنگر نظام و منافع ملی است

دبیر تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با آخرین تصمیمات این مجمع درباره پالرمو اظهار نظر کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین