جلسه شورای امنیت برای بررسی اوضاع ونزوئلا

۳ سال پیش
جلسه شورای امنیت برای بررسی اوضاع ونزوئلا

شورای امنیت سازمان ملل بنا به درخواست آمریکا برای بررسی اوضاع ونزوئلا تشکیل جلسه داده است.

منبع: ایسنا