فرمانده کل ارتش: رزمایش اقتدار ۹۷ نزاجا، پیام امنیت را به ملت بزرگ ایران هدیه کرد

۳ سال پیش
فرمانده کل ارتش: رزمایش اقتدار ۹۷ نزاجا، پیام امنیت را به ملت بزرگ ایران هدیه کرد

امیر سرلشکر موسوی گفت: پیام رزمایش اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش برای ملت بزرگ ایران، امنیت و برای دشمنان هشدار است.

منبع: ایسنا