مخالفت مجلس با ممنوعیت کشت برنج

۳ سال پیش
مخالفت مجلس با ممنوعیت کشت برنج

دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه مجلس با تصویب طرح ممنوعیت کشت برنج در استانهای غیرشمالی موافقت نکرد،گفت:کشاورزان با روش های کم آب بر به کشت ادامه می دهند.

منبع: اقتصاد آنلاین