کارگاه‌های آموزشی شناخت شورای نگهبان برگزار می‌شود

۳ سال پیش
کارگاه‌های آموزشی شناخت شورای نگهبان برگزار می‌شود

پژوهشکده شورای نگهبان در راستای کمک به شناخت هر چه بیشتر نهاد شورای نگهبان اقدام به برگزاری هشت کارگاه آموزشی کرده است.

منبع: ایسنا