پاداش اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی چقدر است؟

۳ سال پیش
پاداش اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی چقدر است؟

بودجه شرکت‌های دولتی به عنوان بخش غیرقابل نظارت بودجه کشور،‌ در سال‌های گذشته و سال جاری به پاشنه آشیل دولت‌ها در زمینه نحوه تحصیل درآمدها و هزینه آن‌ها و میزان دریافتی و پاداش اعضای هیات مدیره تبدیل شده است.

منبع: اقتصاد آنلاین