تصویب برنامه پنج‌ساله سوم برای فرار از انتقادات جناح مقابل/ چه چیزی مهم بود؛ اصرار بر کارآمدی یک تفکر یا منافع شهر و شهروندان؟

۳ سال پیش
تصویب برنامه پنج‌ساله سوم برای فرار از انتقادات جناح مقابل/ چه چیزی مهم بود؛ اصرار بر کارآمدی یک تفکر یا منافع شهر و شهروندان؟

برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تهران با ایرادات فراوان تصویب و به کتابخانه شهرداری تهران منتقل شد.

منبع: اقتصاد آنلاین