چرا آلومینیوم المهدی از طریق مذاکره واگذار شد؟

۳ سال پیش
چرا آلومینیوم المهدی از طریق مذاکره واگذار شد؟

معاون سازمان خصوصی‌سازی در رابطه با چرایی واگذاری مجدد آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال از طریق مذاکره گفت: سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را به وکالت از خریدار قبلی واگذار کرده، بنابراین الزامی برای برگذاری مزایده جهت فروش این شرکت وجود نداشت.

منبع: اقتصاد آنلاین