ضرورت پرهیز از شایعه پراکنی در فضای انتخابات اتاق بازرگانی

۳ سال پیش
ضرورت پرهیز از شایعه پراکنی در فضای انتخابات اتاق بازرگانی

یک عضو اتاق بازرگانی تهران خطاب به کاندیداهای انتخابات اتاق تاکید کرد: با شایعه پراکنی درمورد کارت‌های عضویت و بازرگانی فشای انتخابات را متشنج نکنید.

منبع: اقتصاد آنلاین