نشست شورای راهبردی مدیریت سبز در دانشگاه پیام نور برگزار شد

۳ سال پیش
نشست شورای راهبردی مدیریت سبز در دانشگاه پیام نور برگزار شد

تهران- ایرنا- رئیس کمیته فرهنگی و آموزش مدیریت سبز دانشگاه پیام نور از برگزاری نخستین نشست شورای راهبردی مدیریت سبز در سازمان مرکزی خبر داد و گفت: این نشست با محوریت گسترش فرهنگ صرفه جویی، حفظ انرژی و محیط زیست و ارتقای فرهنگ سازی عمومی برگزار شد.

منبع: ایرنا