بیانیه جدید آمریکا در باره نشست ورشو: عقب نشینی یاشگردی تازه؟

۳ سال پیش
بیانیه جدید آمریکا در باره نشست ورشو: عقب نشینی یاشگردی  تازه؟

تهران - ایرنا - پس از دو هفته جدال سیاسی و رسانه ای در باره نشست'ضد ایرانی ورشو'، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای جدید درباره نشست ورشو با موضوع 'صلح و امنیت در خاورمیانه' نامی از ایران نبرده است؛ آیا این عقب نشینی است یا شگردی تازه برای فشار بر ایران؟

منبع: ایرنا