جنبش فتح به دنبال پایان دادن به کار دولت توافق فلسطین است

۳ سال پیش
جنبش فتح به دنبال پایان دادن به کار دولت توافق فلسطین است

یک منبع آگاه در جنبش فتح اعلام کرد که در پی شکست پرونده آشتی با حماس؛ جنبش فتح به دنبال تشکیل دولت فلسطینی جدیدی به جای دولت توافق ملی است.

منبع: ایسنا