ادوات دشمن با تانک های بهینه شده ایرانی منهدم شد

۳ سال پیش
ادوات دشمن با تانک های بهینه شده ایرانی منهدم شد

اصفهان- ایرنا- فرمانده تیپ 292 زرهی دزفول گفت: در دومین روز رزمایش بزرگ اقتدار 97 نزاجا، ادوات دشمن با گلوله های مستقیم تانک های تی 72 و چیفتن بهینه سازی شده منهدم شدند.

منبع: ایرنا