دو راهی ترامپ در کنترل بازار نفت یا دعوای سیاسی با ونزوئلا/ پالایشگاه‌های آمریکا قربانیان تحریم نفت ونزوئلا

۳ سال پیش
دو راهی ترامپ در کنترل بازار نفت یا دعوای سیاسی با ونزوئلا/ پالایشگاه‌های آمریکا قربانیان تحریم نفت ونزوئلا

با تحریم نفت ونزوئلا و جایگزینی نفت از کشوری دیگر، باعث تحمیل هزینه های حمل و نقل در انتقال نفت به آمریکا خواهد شد. از طرفی ونزوئلا به ازای فروش نفت تنها از آمریکا پول نقد دریافت می کند. هرگونه تصمیم ترامپ در تحریم نفت ونزوئلا، برای هر دو کشور هزینه های زیادی در پی خواهد داشت.

منبع: اقتصاد آنلاین