ارتقای دولت الکترونیک در استان اردبیل پیگیری می شود

۳ سال پیش
ارتقای دولت الکترونیک در استان اردبیل پیگیری می شود

اردبیل - ایرنا - سرپرست معاونت امور هماهنگی اقتصادی و منابع انسانی استانداری اردبیل گفت: سیاست دولت ارتقای دولت الکترونیک در استان بوده تا به این طریق ارتباط مطلوبی بین مردم و دستگاه های اجرایی برقرار شود.

منبع: ایرنا