کاندیداهای اتاق بازرگانی تبلیغات زودهنگام نکنند

۳ سال پیش
کاندیداهای اتاق بازرگانی تبلیغات زودهنگام نکنند

کرمانشاه - ایرنا - رئیس هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی کرمانشاه ، از کاندیداها خواست از ورود زودهنگام به تبلیغات و ملتهب کردن فضای انتخابات در استان خودداری کنند زیرا بدون اغماض با افراد متخلف برخورد خواهد شد.

منبع: ایرنا