لزوم رفع ابهامات در احراز صلاحیت‌ها

۳ سال پیش
لزوم رفع ابهامات در احراز صلاحیت‌ها

تهران- ایرنا- یکی از دغدغه‌های مهم کشور مساله انتخابات است. انتخابات نماد دموکراسی و حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشان در کشور است که در دهه‌های اخیر تبدیل به نوعی چالش، منازعه و درگیری شده که هم قبل از اجرای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان تا شوراها و چند سال پس از آن آثار این چالش و منازعه در سطح کشور همچنان مشهود است.

منبع: ایرنا