نظارت بر کار دولت و مطالبه حقوق ملت از وظایف شهروندان است

۳ سال پیش
نظارت بر کار دولت و مطالبه حقوق ملت از وظایف شهروندان است

یک وکیل دادگستری گفت: از آنجا که دولت نماینده اراده عمومی شهروندان است، نظارت بر کار دولت، پیگیری و مطالبه حقوق اساسی ملت از وظایف شهروندان محسوب می‌شود.

منبع: ایسنا