سنای آمریکا با لایحه بازگشایی دولت موافقت کرد

۳ سال پیش
سنای آمریکا با لایحه بازگشایی دولت موافقت کرد

نیویورک- ایرنا- سنای آمریکا با تصویب لایحه بازگشایی دولت و ارسال آن به مجلس نمایندگان برای بررسی و تصویب، نخستین گام را برای پایان دادن به 35 روز تعطیلی بخش هایی از دولت برداشت.

منبع: ایرنا