حزب نیروهای سوسیالیست الجزایرانتخابات ریاست جمهوری راتحریم کرد

۳ سال پیش
حزب نیروهای سوسیالیست الجزایرانتخابات ریاست جمهوری راتحریم کرد

الجزیره-ایرنا- حزب جبهه نیروهای سوسیالیست ( جبهه القوی الاشتراکیه) روز جمعه اعلام کرد نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو معرفی نمی کند و قصد شرکت در آن را نیز ندارد.

منبع: ایرنا