دوگانگی اقتصادی- سیاسی

۳ سال پیش
دوگانگی اقتصادی- سیاسی

اقتصاد ونزوئلا به مرز سقوط رسیده و رفاه شهروندان دستمایه نزاع‌های سیاسی و ناکارآیی‌های سیاست‌گذاری قرار گرفته است. در مورد ریشه‌های سقوط، تحلیل‌های مختلفی از سوی کارشناسان ارائه شده است. اما نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته شده ریشه «بقای سیاسی» دولت چپ‌گرای فعلی بر مسند قدرت است. «مادورو» در حالی در انتخابات سال گذشته توانست بیش از 60 درصد آرای عمومی را جلب کند که اقتصاد این کشور در 5 سال آخر دولت مادورو، حدود 40 درصد کوچک‌تر شده بود.

منبع: دنیای اقتصاد