40 سالگی انقلاب کارنامه ایستادگی‌ مردم در برابر دشمنان است

۳ سال پیش
40 سالگی انقلاب کارنامه ایستادگی‌ مردم در برابر دشمنان است

سمنان- ایرنا- امام‌ جمعه شهرستان مهدیشهر گفت: اکنون در 40 سالگی انقلاب، کارنامه این ملت بزرگ از ایستادگی در برابر دشمنان خود حکایت دارد.

منبع: ایرنا