تعطیلی دولت فدرال آمریکا باعث توقف فعالیت فرودگاه نیویورک شد

۳ سال پیش
تعطیلی دولت فدرال آمریکا باعث توقف فعالیت فرودگاه نیویورک شد

تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا باعث مشکل کمبود نیرو در بخش کنترل تردد هوایی شده و همین موضوع چالش‌هایی را برای تعدادی از فرودگاه‌های آمریکا ایجاد کرده است.

منبع: اقتصاد آنلاین