2هزار طرح نیمه تمام در لرستان وجود دارد

۳ سال پیش
2هزار طرح نیمه تمام در لرستان وجود دارد

خرم آباد - ایرنا - استاندار لرستان گفت: حدود 2 هزار طرح نیمه تمام در استان وجود دارد که برای تکمیل آنهاحدود 70 هزار میلیارد اعتبار نیاز است.

منبع: ایرنا