تعطیلی دولت آمریکا پروازهای این کشور را مختل کرد

۳ سال پیش
تعطیلی دولت آمریکا پروازهای این کشور را مختل کرد

تهران- ایرنا- تعطیلی بخش هایی از دولت فدرال آمریکا که نهادهای نظارت حمل و نقل هوایی را با کمبود نیرو مواجه کرده، باعث اختلال در پروازهای فرودگاه های مختلف در این کشور شد.

منبع: ایرنا