سخنگوی شورای نگهبان: پیروزی و نجات جامعه در تداوم راه شهدا است

۳ سال پیش
سخنگوی شورای نگهبان: پیروزی و نجات جامعه در تداوم راه شهدا است

سخنگوی شورای نگهبان پیروزی و نجات جامعه را در تداوم راه شهدا دانست.

منبع: ایسنا