پذیرش FATF مشکلات کشور را بیشتر می‌کند

۳ سال پیش
پذیرش FATF مشکلات کشور را بیشتر می‌کند

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: وزیرانی که به رهبری جهت پذیرش کنوانسیون پالرمو نامه نوشتند، آیا تضمین می‌دهند که مشکلات مردم با پذیرش این قطعنامه‌ها حل می‌شود؟ قطعا پذیرش FATF مشکلات کشور را بیشتر می‌کند.

منبع: ایسنا