سطح دیپلمات‌های ایرانی از تراز جهانی بالاتر است

۳ سال پیش
سطح دیپلمات‌های ایرانی از تراز جهانی بالاتر است

یک استاد دانشگاه تهران در یادداشتی تاکید کرد که سطح دیپلمات‌های ایرانی از تراز جهانی بالاتر است.

منبع: ایسنا