ابتکار: پالرمو و CFT کانال‌های مالی ایران با کشور‌های دوست را باز نگه می‌دارد

۳ سال پیش
ابتکار: پالرمو و CFT  کانال‌های مالی ایران با کشور‌های دوست را باز نگه می‌دارد

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: امروز آقای ظریف وزیر امور خارجه و خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور اطلاعات صحیح را درباره FATF بیان می‌کنند اما مورد استناد قرار نمی‌گیرد، در مقابل افرادی از خودشان اطلاعات غیردقیقی را مطرح می‌کنند که بعدا مورد استناد جاهای دیگر واقع می‌شود.

منبع: اقتصاد آنلاین