۵۵هزار نفر در یک سال اخیر از دولت جدا شدند

۳ سال پیش
۵۵هزار نفر در یک سال اخیر از دولت جدا شدند

تعداد کارکنان دولت از ابتدای سال ۹۷ تا کنون نسبت به سال ۹۶ با کاهش ۵۵ هزار نفری روبرو بوده و اندازه دولت ۲.۳ درصد کاهش یافته است.

منبع: اقتصاد آنلاین