جزئیات اولین روز رزمایش اقتدار 97 ارتش جمهوری اسلامی

۳ سال پیش
جزئیات اولین روز رزمایش اقتدار 97 ارتش جمهوری اسلامی

منبع: آپارات