کید دشمنان در قالب فشار اقتصادی و بی‌اعتمادسازی مردم

۳ سال پیش
کید دشمنان در قالب فشار اقتصادی و بی‌اعتمادسازی مردم

یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: امروز کید دشمنان در قالب فشار اقتصادی، جنگ روانی و بی‌اعتمادسازی مردم نسبت به گذشته، حال و آینده انقلاب است تا به نوعی در حرکت روبه جلوی ملت ایران یاس و ناامیدی شکل گیرد.

منبع: ایسنا