دستور امنیتی اضطراری در آمریکا برای مقابله با "حملات هکری ایران"

۳ سال پیش
دستور امنیتی اضطراری در آمریکا برای مقابله با

منابع آمریکایی می‌گویند که دولت این کشور به منظور مقابله با حملات "هکرهای وابسته به حکومت ایران" در زمانی که بخشی از دولت فدرال آمریکا تعطیل شده است، یک دستور امنیتی اضطراری برای ادارات صادر کرده است.

منبع: ایسنا