رایزنی با مجلس برای تسریع در روند بررسی بودجه

۳ سال پیش
رایزنی با مجلس برای تسریع در روند بررسی بودجه

معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: درخواست ما از مجلس هموراه این بوده و هست که بودجه را به نحوی بررسی کنند که قبل از انقضای سال فرصت تدوین آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها برای دولت مهیا شود. با مجلس در این زمینه در حال رایزنی هستیم.

منبع: اقتصاد آنلاین