مدیرعامل امداد خودرو سایپا برکنار شد

۱۱ روز پیش
مدیرعامل امداد خودرو سایپا برکنار شد

رکنا: به دنبال انتشار فیش حق ماموریت مدیرعامل امداد خودرو سایپا، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا «محمد گودرزی» را از سمت خود برکنار کرد.

منبع: رکنا