خطیبی به سایپا «نه» گفت

سرمربی سابق تراکتور هدایت تیم فوتبال سایپا را نپذیرفت.

منبع: ورزش۳