علیزاده طباطبایی: به ما اعلام کردند که جلسه دادگاه پرونده هواپیمای اوکراینی غیرعلنی است

۱۱ روز پیش
علیزاده طباطبایی: به ما اعلام کردند که جلسه دادگاه پرونده هواپیمای اوکراینی غیرعلنی است

وکیل خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی گفت: طبق قواعد حقوق داخلی و بین‌المللی تنها دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده دادگاه ایران است. بنابراین امیدواریم دادگاه منصفانه رسیدگی کند و رأی عادلانه صادر شود.

منبع: ۵۵آنلاین