خدمتگزاری به مردم، حال پلیس را خوب می کند

۱۴ روز پیش
خدمتگزاری به مردم، حال پلیس را خوب می کند

حوادث رکنا: فرمانده انتظامی استان در گفتگوی زنده‌ با برنامه سیمای خانواده در شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: خدمتگزاری به مردم، حال پلیس را خوب کرده و انرژی تازه ای به مجموعه نیروی انتظامی می بخشد.

منبع: رکنا