وفاق و همدلی خوبی بین پلیس و دستگاه قضا وجود دارد

۱۴ روز پیش
وفاق و همدلی خوبی بین پلیس و دستگاه قضا وجود دارد

 سردار "حسین رحیمی" در دیدار دادستان تهران با وی با اشاره به اینکه وفاق و همدلی خوبی بین پلیس و دستگاه قضا وجود دارد، بیان داشت: محصول و حاصل

منبع: رکنا